Arkitekten har ordet.

Den grundläggande idén från Ädelhus är att bygga vackra hus med modern miljöteknik. Skönheten vilar på klassisk arkitektur där helheten är i balans och är större än summan av delarna. Hus byggs av material och teknik, arkitektur byggs av ljus och relationer.

Läs mer om vår arkitektur

Galleri