Arkitekten har ordet

Den grundläggande idén från Ädelhus är att bygga vackra hus med modern miljöteknik.
 Skönheten vilar på klassisk arkitektur där helheten är i balans och är större än summan av delarna.
 Hus byggs av material och teknik, arkitektur byggs av ljus och relationer.

Ljuset är viktigast för upplevelsen av rum, spelet mellan ljus och skugga i relation till min placering i rummet ger min upplevelse. Att medvetet ta hand om ljuset är något den klassiska arkitekturen utvecklade till fulländning.

Proportioner och relationer mellan delar bygger upp en vacker och balanserad arkitektur, allt från proportioner på fönster, relation mellan öppningar och mur till en medveten tanke på vad jag upplever på olika platser i rummet ger skönheten i upplevelsen.

Utformningen, designen kan ges en klassisk eller modern minimalistisk karaktär, det är den klassiska skönheten som ligger till grund och kan ges olika kostym och storlek.